Rugby Club JIMI Vyškov > Valná hromada JIMI RC Vyškov

Valná hromada JIMI RC Vyškov

23.1.2013

VV JIMI RC Vyškov zve všechny své členy starší 18-ti let se zaplacenými čl.příspěvky do r. 2012 na VALNOU HROMADU KLUBU,

která se bude konat v pondělí dne 11. března 2013 od 18,00 hod. v klubovně RC.

Vzhledem k tomu, že se jedná mimo jiné i o volbu nového VV očekáváme Vaši 100% účast.

Připomínáme, že termín návrhu kandidátů do VV je do konce února 2013.

 

Návrh programu :  (lze jej ještě měnit příp. doplnit)

                            1.    Zahájení

                            2.    Volba komisí - mandátová, návrhová, volební, zapisovatel, ověřovatel

                            3.    Zpráva o činnosti

                            4.    Zpráva o hospodaření

                            5.    Zpráva KRK

                            6.    Návrh a odsouhlasení čl.příspěvků na r. 2013

                            7.    Návrh a odsouhlasení rozpočtu na r. 2013

                            8.    Návrh a volba VV

                            9.    Návrh a volba KRK

                           10.   Volba delegátů na akce ČSRU

                           11.   Diskuze

                           12.   Závěr - usnesení