Rugby Club JIMI Vyškov > Pozvánka: Valná hromada RC Vyškov

Pozvánka: Valná hromada RC Vyškov

25.1.2012

VV JIMI RC Vyškov zve všechny členy RC starší 18ti-let na VALNOU HROMADU NAŠEHO KLUBU, KTERÁ SE KONÁ dne 20. února 2012 od 18.00 hodin v nové klubovně RC na hřišti.

Návrh Programu:

1. Zahájení

2. Volba komisí - mandátová, návrhová, volební, zapisovatel, ověřovatel

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva KRK

6. Návrh a odsouhlasení čl. příspěvků na r. 2012

7. Návrh a odsouhlasení rozpočtu na r. 2012

8. Návrh a volba VV

9. Volba KRK

10. Příprava "60" výročí založení klubu

11. Diskuze - zpráva šéftrenéra

                  - ostatní příspěvky

12. Závěr - usnesení