Rugby Club JIMI Vyškov > Pozvánka na Valnou hromadu klubu

Pozvánka na Valnou hromadu klubu

6.2.2014

 

      P  O  Z  V Á  N  K  A

 

VV JIMI RC VYŠKOV ZVE VŠECHNY ČLENY RC starší18-ti let

NA VALNOU HROMADU NAŠEHO KLUBU, KTERÁ SE KONÁ

V PONDĚLÍ   dne 3. března 2014  od 18,00 hod. v  klubovně RC na hřišti .

Návrh programu :      

1.   Zahájení

2.   Volba komisí -   mandátová, návrhová, volební, zapisovatel, ověřovatel

3.   Zpráva o činnosti

4.   Zpráva o hospodaření

5.   Zpráva KRK

6.   Návrh a odsouhlasení čl.příspěvků na r.2014

7.   Návrh a odsouhlasení rozpočtu na r.2014

8 .  Diskuze – zpráva šéftrenéra - ostatní příspěvky

9.   Závěr  -   usnesení          

 

AL